Multimetry cyfrowe

Multimetr – do jakich pomiarów służy?

Posted on
multimetr cyfrowy

Multimetr cyfrowy mierzy potencjał ogrzewania przyłożonego napięcia. Moc rozpraszana w rezystorze jest proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia, niezależnie od kształtu fali sygnału. Współczesne multimetry DMM mogą dokładnie mierzyć prawdziwe napięcie lub prąd RMS, o ile kształt fali zawiera znikomą energię ponad efektywną przepustowość licznika. Większość funkcji ACV i ACI DMM mierzy rzeczywistą wartość RMS sprzężoną […]

Multimetry cyfrowe

Zaawansowany multimetr – opis funkcji

Posted on
multimetr opis funkcji

Podstawowa funkcjonalność, specyfikacja techniczna oraz opcje skierowane dedykowanym zastosowaniom przemysłowym to kluczowe cechy przyrządów, na które w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę. Wartości takie jak: napięcie AC/DC, prąd AC/DC, ciągłość, parametry diody czy rezystancja w podstawowej wersji są mierzone przez każdy przenośny multimetr. Opis funkcji warto dokładnie przestudiować i zestawić go ze specyfikacją droższego sprzętu. […]