Multimetry cyfrowe

Multimetr – do jakich pomiarów służy?

Posted on
multimetr cyfrowy

Multimetr cyfrowy mierzy potencjał ogrzewania przyłożonego napięcia. Moc rozpraszana w rezystorze jest proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia, niezależnie od kształtu fali sygnału. Współczesne multimetry DMM mogą dokładnie mierzyć prawdziwe napięcie lub prąd RMS, o ile kształt fali zawiera znikomą energię ponad efektywną przepustowość licznika. Większość funkcji ACV i ACI DMM mierzy rzeczywistą wartość RMS sprzężoną […]